Top

Filozofia

Inspiracje jogiczne

Nie szukaj szczęścia działaj szczęście masz w sobie. Nie szukaj go na zewnątrz szczęście - to twój stan wewnętrzny Świat jest domeną działania. Żyj sercem mózg niech...

Niyamy – reguły samooczyszczania w praktyce asan

Fragmenty książki BKS Iyengara 'Light on the Yoga Sutras of Patanjali' dotyczące reguł samooczyszczenia - niyam II.29 yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhayah astau angani Zasady moralne (yama), reguły samooczyszczania (niyama), pozycje (asana), kontrola energii poprzez oddech (pranayama), skierowanie zmysłów ku wnętrzu do ich źródła...

Yamy – zasady moralne w praktyce asan

Fragment książki BKS Iyengara 'Light on the Yoga Sutras of Patanjali' dotyczący zasad moralnych - yam II.29 yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhayah astau angani Przykazania moralne (yama), reguły samooczyszczania (niyama), pozycje (asana), kontrola energii poprzez oddech (pranayama), wycofanie zmysłów ku wnętrzu...

Ścieżka góry – Adam Bielewicz

We wstępie do „Drzewa Jogi” B.K.S. Iyengar pisze: „W duchowym świecie, podobnie jak w świecie fizycznym, można wchodzić na wierzchołek góry z dowolnej strony. Jedna ścieżka jest dłuższa, inna krótsza, jedna kręta i trudna do przebycia, inna prosta i łatwa, ale każda prowadzi na sam...

Jogasutry Patandżalego w przekładzie Leona Cyborana

I. O samadhi, czyli skupieniu I nauczanie jogi Joga – powściągnięciem zjawisk świadomości Wtedy – stan widza w swojej naturze Lub ma naturę wspólną ze zjawiskiem Zjawiska – pięciorakie; uciążliwe i nieuciążliwe Miary poznawcze, wypaczenie, fantazjowanie, sen, przypomnienie...