Top

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów przez Joga Centrum Adama Bielewicza

1. Sprzedaż karnetów realizowana jest przez Joga Centrum Adama Bielewicza z siedzibą przy Świętokrzyskiej 31/33a/21, 00-049 Warszawa, NIP 521-284-22-90, Regon 014987627 określaną dalej jako Szkoła. Osoba kupująca karnet, określana będzie dalej Klientem.

2. Realizacja sprzedaży wymaga rejestracji Klienta poprzez formularz rejestracyjny, w którym Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu realizacji usług, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.

3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

5. Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Klientowi wstęp na regularne zajęcia jogi lub zajęcia jogi online, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafika Szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.
Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swój profil lub w recepcji szkoły.

6. Kupując karnet Student zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkoły, dostępnego na stronie internetowej regulamin-joga-centrum

7. Ceny karnetów, są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT.

8. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu tPay

9. Karnety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, gdy Klient korzysta z karnetu niezgodnie z Regulaminem Szkoły.

11. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@joga.net.pl. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji / wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.