Top
 

Joga Iyengara

BKS Iyengar, BKS Iyengar

Wybitna Postać Świata Jogi

B.K.S. Iyengar (1918-2014) jest uznawany za jednego z największych współczesnych nauczycieli jogi i wybitną osobowość światową.

Znani Uczniowie i Wpływ: Iyengar nauczał wielu znanych postaci, takich jak:

 • Yehudi Menuhin: Słynny skrzypek, który przypisywał jodze poprawę swojej gry.
 • Królowa Belgii Elżbieta.
 • Jiddu Krishnamurti: Filozof i pisarz.
 • Aldous Huxley: Znany autor.

Wkład w Jogę: Iyengar zaczął popularyzować jogę w wieku 18 lat i przez całe życie zadziwiał swoją niespotykaną sprawnością i energią, inspirując miliony uczniów na całym świecie.

Innowacje w Praktyce Jogi: Rozwinął unikalne podejście do jogi, znane obecnie jako Joga Iyengara, które sięga głęboko do indyjskiej tradycji Jogasutr Patandżalego. Ta metoda kładzie nacisk na precyzję, wyrównanie i użycie pomocy takich jak ławki, liny i krzesła, co czyni jogę dostępną dla ludzi o różnych zdolnościach fizycznych.

Wpływ Edukacyjny: Wraz ze swoją córką Geetą i synem Prashantem nauczał i doskonalił swoją metodę w Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie, w Indiach. To miejsce przyciąga setki nauczycieli z całego świata, którzy zdobyte doświadczenie przekazują swoim uczniom, czyniąc metodę Iyengara jedną z najpopularniejszych form jogi na świecie.

Publikacje: Iyengar był autorem kilku wpływowych książek, w tym:

 • “Światło Jogi”: Często nazywana biblią jogi.
 • “Światło Pranajamy”.
 • “Światło Jogasutr Patandżalego”.
 • “Drzewo Jogi”.
 • “Światło Asthanga Jogi”.

Zastosowanie Terapeutyczne: Iyengar był pionierem w terapeutycznym zastosowaniu jogi w leczeniu wielu schorzeń, a jego metody zostały uznane przez współczesną medycynę. Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu pomocy do jogi, umożliwił czerpanie maksymalnych korzyści z ćwiczeń niezależnie od indywidualnych ograniczeń fizycznych.

Dziedzictwo: Życie B.K.S. Iyengara było świadectwem transformacyjnej mocy jogi. Dzięki swojej nieustannej praktyce i samobadaniu, znacząco rozwinął sztukę jogi oraz sposób jej nauczania, pozostawiając niezatarte ślady w świecie jogi.

B.K.S. Iyengar o jodze

Joga jest dziedziną wieloaspektową. Celem i kulminacją praktyki jogi jest poznanie duszy, jednak po drodze pojawia się mnóstwo korzystnych efektów ubocznych, na przykład zdrowie, szczęście, spokój i równowaga. W tym sensie jogę można nazwać terapią.

Joga Iyengara

Integracja Ciała, Umysłu i Emocji w Praktyce Jogi

Ciało, umysł i emocje są ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie wpływają. Poprzez odkrywanie ukrytych w ciele wzorców, takich jak sztywność mięśni, słabość stawów, nieprawidłowa postawa czy zablokowany oddech, możemy dotrzeć do źródeł naszych życiowych postaw. Ćwiczenia jogi oferują możliwość transformacji tych wzorców, prowadząc do lepszej harmonii i zdrowia.

Grupy pozycji w jodze Iyengara

Pozycje Stojące
Stanowią fundament dla osób początkujących. Te ćwiczenia rozwijają harmonijnie całe ciało, odblokowują nogi, przywracają kontakt z ziemią i stanowią podstawę do dalszej praktyki jogi.

Dynamiczne Sekwencje (np. Powitanie Słońca)
Pomagają budować siłę i wytrzymałość, szybko ożywiając i rozgrzewając nawet najgłębsze warstwy ciała.

Skręty
elastyczniają i wzmacniają kręgosłup, biodra i barki. Skręty również oczyszczają i regenerują wewnętrzne narządy brzucha, przywracając witalność.

Skłony w Przód
Te pozycje rozładowują napięcia zgromadzone w nogach i plecach, uczą rozluźnienia oraz głęboko regenerują i wyciszają.

Pozycje Odwrócone (np. Świeca, Stanie na Głowie)
Stanowią istotę praktyki jogi. Poprzez odwrócenie siły grawitacji, obficie ukrwiają i dotleniają mózg, przywracają harmonię gruczołom, pogłębiają oddech i energetyzują ciało.

Wygięcia w Tył
Są najtrudniejszą grupą ćwiczeń, które otwierają serce, usuwają stany depresyjne i dają pozytywne podejście do życia oraz pewność siebie.

Pozycje Balansowe
Utrzymywanie równowagi na rękach daje poczucie lekkości ciała, rozbudowuje klatkę piersiową i daje poczucie równowagi.

Relaks
Pozwala doświadczyć stanu całkowitego rozluźnienia ciała, jak w czasie snu głębokiego, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości. Relaks daje uwagę i wrażliwość potrzebną do pracy z oddechem.

Ćwiczenia Oddechowe
Pełny i świadomy oddech dostarcza organizmowi niezbędnej energii, prowadzi do koncentracji i kontaktu z najgłębszymi pokładami nas samych. Zmiana sposobu oddychania pozytywnie wpływa na stan emocjonalny.

Praktyka jogi jest nie tylko formą fizycznego ćwiczenia, ale także drogą do głębszego zrozumienia siebie i osiągnięcia harmonii ciała, umysłu i emocji.

Korzenie Jogi

Najstarszymi znanymi świadectwami istnienia jogi są pochodzące z około 2500 roku p.n.e. figurki i pieczęcie przedstawiające postacie w pozycjach jogi, odkryte w Harappie nad Indusem i w Mohendżo Daro. Istnieją jednak hipotezy sugerujące, że joga mogła istnieć dużo wcześniej.

Wedy, Upaniszady, Mahabharata

Wedy: Pierwsze pisane źródła dotyczące jogi to Wedy (w sanskrycie “weda” oznacza wiedzę), starożytne księgi indyjskie datowane na XV wiek p.n.e. Wedy opisują jogę jako stan wyciszenia oraz opanowania umysłu, intelektu i zmysłów.
Upaniszady: W Upaniszadach (VIII w. p.n.e.) przejęto koncepcje z jogi, opisując medytację jako główny środek umożliwiający uzyskanie bezpośredniego wglądu w istotę rzeczy.
Mahabharata: Obszerny opis jogi pojawił się około VI w. p.n.e. w epickim poemacie Mahabharata. Jedną z części Mahabharaty jest Bhagawadgita, która przedstawia mit o wojowniku Ardżunie, uczonym przez Krisznę zasad jogi.

Jogasutry Patańdżalego

Jogasutry PatańdżalegoSystem jogi klasycznej został zebrany i opracowany w Jogasutrach powstałych w III w. p.n.e., przypisywanych mędrcowi Patańdżalemu. Jogasutry to pierwszy jednolity tekst o jodze, składający się z 195 sutr – aforyzmów, które stanowią podstawy filozoficzne jogi.
Klasyczna joga, opisana przez Patańdżalego, składa się z ośmiu stopni.

Praktyki Wstępne
Dwa pierwsze stopnie są praktykami wstępnymi, które przygotowują do właściwej praktyki:
1.Yamy: Pomagają uporządkować kontakty ze światem zewnętrznym.
2. Niyamy: Kształtują niezbędną do praktyki dyscyplinę wewnętrzną.

Poszukiwania Zewnętrzne
Trzy kolejne stopnie dotyczą poszukiwań zewnętrznych:
3. Asany: Oddziałują na ciało, tworząc je silnym i zdrowym.
4. Pranayama: Uczy regulacji oddechu, co prowadzi do kontroli zmysłów i umysłu.
5. Pratyahara: Polega na wycofaniu zmysłów, co umożliwia skierowanie uwagi do wnętrza.

Praktyki Wewnętrzne
Ostatnie trzy stopnie to praktyki wewnętrzne:
6. Dharana: Koncentracja umysłu.
7. Dhyana: Medytacja, stan ciągłego przepływu koncentracji.
8. Samadhi: Ostateczny cel jogi, stan harmonii i jedności ze wszechświatem.

Osiem Stopni Klasycznej Jogi według Patańdżalego

Yamy – Uniwersalne Przykazania Moralne:

 1. Ahimsa (Niekrzywdzenie): Praktyka unikania przemocy i szkodzenia innym.
 2. Satya (Prawda): Mówienie prawdy i bycie uczciwym w działaniach.
 3. Asteya (Niekradzenie): Unikanie kradzieży i niepożądanych pragnień.
 4. Brahmacharya (Wstrzemięźliwość): Kontrola nad zmysłami i zachowanie wstrzemięźliwości.
 5. Aparigraha (Niezachłanność): Nieprzywiązywanie się do materialnych rzeczy i unikanie chciwości.

Niyamy – Zasady Postępowania:

 1. Saucha (Czystość): Utrzymywanie czystości ciała i umysłu.
 2. Santosha (Zadowolenie): Praktykowanie zadowolenia i akceptacji tego, co się ma.
 3. Tapas (Zapał): Wytrwałość w dążeniu do samodoskonalenia.
 4. Svadhyaya (Poznawanie Samego Siebie): Samoświadomość i studiowanie duchowych tekstów.
 5. Ishvara Pranidhana (Poświęcenie Się): Oddanie się wyższym wartościom lub boskości.

Asany – Pozycje Jogi: Asany to fizyczne pozycje jogi, które przywracają zdrowie i witalność ciału. Rozwijają sprawność, wytrzymałość oraz wpływają na pracę mięśni, stawów, nerwów i gruczołów wewnętrznych.
Pranayama – Kontrola Energii Życiowej: Pranayama to techniki regulacji oddechu, które kontrolują prana (energię życiową). Pełny i stabilny oddech pomaga wyciszyć i skoncentrować umysł.
Pratyahara – Wycofanie Zmysłów: Pratyahara to praktyka wycofania uwagi ze świata zewnętrznego poprzez rozluźnienie zmysłów i skierowanie uwagi do wnętrza.

Dharana – Koncentracja: Dharana to stan koncentracji, osiągany dzięki opanowaniu ciała przez asany, umysłu przez pranayamę, a zmysłów przez pratyaharę.
Dhyana – Kontemplacja: Dhyana to stan medytacji, który powstaje w wyniku długotrwałej koncentracji. Ciało, umysł, zmysły, intelekt i ego integrują się z obiektem medytacji.
Samadhi – Ostateczny Cel Jogi: Samadhi to stan, w którym ciało i zmysły odpoczywają jak w śnie głębokim, ale umysł i intelekt pozostają w stanie czuwania. Charakteryzuje się głębokim spokojem, pełną świadomością i brakiem podziału na “ja” i świat zewnętrzny.

Podsumowanie

Klasyczna joga według Patańdżalego to holistyczny system, który obejmuje osiem stopni prowadzących do osiągnięcia pełnej harmonii ciała, umysłu i ducha. Każdy z tych stopni ma na celu rozwijanie różnych aspektów osobowości i duchowości, prowadząc praktykującego do samorealizacji i jedności z wszechświatem.