Top

Sekwencje cyklu powitania słońca – Surya-namaskar – Adam Bielewicz

Dynamiczna praktyka asan jest bardzo ważną częścią Jogi Iyengara. Stanowi bardzo dobre przygotowanie do głębszej, bardziej precyzyjnej i dłuższej praktyki poszczególnych asan. Rozgrzewa ciało, pogłębia i wydłuża oddech, wyrabia siłę i wytrzymałość. Najważniejszą dynamiczną sekwencją jest cykl powitania słońca – Surya namaskar. Poniżej przedstawiam różne jego warianty, sposób włączenia do cyklu pozycji stojących oraz opis praktyki cyklu u Faeqa Birii latem 2005.

Jedną z możliwości tworzenia własnej sesji asan jest podział jej na 3 części:
1. praktykę dynamiczną np powitanie słońca
2. praktykę jednej z grup asan (pozycje stojące, pozycje siedzące, skłony w przód, skręty, wygięcia w tył, pozycje balansowe…) oraz
3. pozycje odwrócone: stanie na głowie i warianty, świeca i warianty oraz pług.

Powitanie słońca uproszczone

 1. Tadasana (góra)
 2. Urdhva-hastasana (wyciągnij ręce ponad głowę)
 3. Uttanasana (połóż ręce obok stóp na podłodze)
 4. Adho-mukha-śvanasana (pies z głową w dół)
 5. Urdhva-mukha-śvanasana (pies z głową do  góry)
 6. Caturanga-dandasana (kij)
 7. Urdhva-mukha-śvanasana
 8. Adho-mukha-śvanasana
 9. Uttanasana
 10. Urdhva-hastasana
 11. Tadasana

Powitanie słońca rozwinięte

 1. Tadasana
 2. Urdhva-hastasana – wdech
 3. Uttanasana z głową w dół – wydech (połóż dłonie obok stóp i sięgnij głową do nóg)
 4. Uttanasana z głową do góry – wdech (głowa uniesiona, proste plecy)
 5. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 6. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 7. Caturanga-dandasana – wydech
 8. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 9. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 10. Uttanasana z głową do góry – wdech
 11. Uttanasana z głową w dół – wydech
 12. Urdhva-hastasana – wdech
 13. Tadasana – wydech

Powitanie słońca nr 1

 1. Tadasana
 2. Namaskarasana w tadasanie (złóż dłonie na mostku)
 3. Urdhva-hastasana
 4. Uttanasana
 5. Adho-mukha-śvanasana
 6. Caturanga-dandasana
 7. Urdhva-mukha-śvanasana
 8. Caturanga-dandasana
 9. Adho-mukha-śvanasana
 10. Uttanasana
 11. Urdhva-hastasana
 12. Namaskarasana w tadasanie
 13. Tadasana

Powtarzając tą i inne sekwencje możesz wracać tylko do Urdhva-hastasany i z niej zaczynać nowy cykl przechodząc do Uttanasany

Powitanie słońca nr 2

 1. Tadasana
 2. Namaskarasana w tadasanie
 3. Urdhva-hastasana
 4. Uttanasana
 5. Caturanga-dandasana
 6. Urdhva-mukha-śvanasana
 7. Adho-mukha-śvanasana
 8. Uttanasana
 9. Urdhva-hastasana
 10. Namaskarasana w tadasanie
 11. Tadasana

Powitanie słońca nr 3

 1. Tadasana – wdech
 2. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 3. Urdhva-hastasana – wdech
 4. Uttanasana z głową w dół – wydech
 5. Uttanasana z głową do góry – wdech
 6. Caturanga-dandasana – wydech
 7. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 8. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 9. Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
 10. Caturanga-dandasana – wydech
 11. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 12. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 13. Virabhadrasana I, lewa noga z przodu – wdech
 14. Caturanga-dandasana – wydech
 15. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 16. Adho-mukha-śvanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
 17. Uttanasana z głową do góry – wdech
 18. Uttanasana z głową w dół – wydech
 19. Urdhva-hastasana – wdech
 20. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 21. Tadasana – wdech

Pozycje stojące w cyklu powitania słońca.
Chcąc w czasie cyklu powitania słońca przepracować pozycje stojące, przy kolejnych powtórzeniach w miejsce virabhadrasany I wykonuj po kolei pozycje stojące: utthita-trikonasanę, utthita-parsakonasanę, virabhadrasanę I, virabhadrasanę II, ardha-candrasanę, virabhadrasanę III, parivritta-trikonasanę, parivritta-ardha-candrasanę, parivritta-parśvakonasanę, parśvottanasanę i prasarita-padottanasanę

Powitanie słońca nr 4

 1. Tadasana – wdech
 2. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 3. Urdhva-hastasana – wdech
 4. Utkatasana – wydech
 5. Uttanasana z głową do góry – wdech
 6. Caturanga-dandasana – wydech
 7. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 8. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 9. Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
 10. Caturanga-dandasana – wydech
 11. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 12. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 13. Virabhadrasana I, lewa noga z przodu – wdech
 14. Caturanga-dandasana – wydech
 15. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 16. Adho-mukha-śvanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
 17. Uttanasana z głową do góry – wdech
 18. Utkatasana – wydech
 19. Urdhva-hastasana – wdech
 20. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 21. Tadasana – wdech

Powitanie słońca nr 5

 1. Tadasana – wdech
 2. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 3. Urdhva-hastasana – wdech
 4. Uttanasana z głową w dół – wydech
 5. Utkatasana – wdech
 6. Caturanga-dandasana – wydech
 7. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 8. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 9. Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech – możesz pozostać na kilka oddechów
 10. Caturanga-dandasana – wydech
 11. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 12. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 13. Virabhadrasana I, lewa noga z przodu – wdech
 14. Caturanga-dandasana – wydech
 15. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 16. Adho-mukha-śvanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
 17. Utkatasana – wdech
 18. Uttanasana z głową w dół – wydech
 19. Urdhva-hastasana – wdech
 20. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 21. Tadasana – wdech

Powitanie słońca nr 6

 1. Tadasana – wdech
 2. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 3. Urdhva-hastasana – wdech
 4. Uttanasana z głową w dół – wydech
 5. Utkatasana – wdech
 6. Caturanga-dandasana – wydech
 7. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 8. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 9. Urdhva-prasarita-ekapadasana w Adho-mukha-śvanasanie, prawa noga – wdech
 10. Caturanga-dandasana – wydech
 11. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 12. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 13. Urdhva-prasarita-ekapadasana w Adho-mukha-śvanasanie, lewa noga – wdech
 14. Caturanga-dandasana – wydech
 15. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 16. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 17. Virabhadrasana I, prawa noga z przodu – wdech
 18. Caturanga-dandasana – wydech
 19. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 20. Adho-mukha-śvanasana – wydech
 21. Virabhadrasana I, lewa noga z przodu – wdech
 22. Caturanga-dandasana – wydech
 23. Urdhva-mukha-śvanasana – wdech
 24. Adho-mukha-śvanasana – wydech – możesz pozostać na 5 oddechów
 25. Utkatasana – wdech
 26. Uttanasana z głową w dół – wydech
 27. Urdhva-hastasana – wdech
 28. Namaskarasana w tadasanie – wydech
 29. Tadasana – wdech

Faeq Biria w czasie letnich warsztatów w Blacon 2005 (4 tydzień – dla osób ćwiczących 3-5 lat)
zalecał praktykę powitań słońca codziennie przez 40 dni w następującej kolejności:

Powitanie słońca nr 1 – 4 razy
Uttanasana z łokciami splecionymi
Powitanie słońca nr 2 – 4 razy
Uttanasana
Powitanie słońca nr 3 – 2 razy
Uttanasana
Powitanie słońca nr 4 – 2 razy
Uttanasana
Powitanie słońca nr 5 – 2 razy
Uttanasana
Powitanie słońca nr 6 – 2 razy

Cały cykl zajmuje około 30 minut.
Po jego wykonaniu kontynuuj praktykę pozostałych asan.

Informacje tu umieszczone mają wyłącznie charakter edukacyjny i są przeznaczone dla osób ćwiczących Jogę Iyengara i potrafiących prawidłowo wykonać niżej wymienione asany. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez osoby niepowołane lub bez konsultacji z doświadczonym nauczycielem jogi.

Adam Bielewicz